به خبرنامه گروه صنعتی آلومینیوم غدیر خوش آمدید.

در این خبرنامه به بررسی اجمالی موارد زیر می پردازیم

 

و سعی میکنیم تا شما را با آخرین آخبار آلومینیوم کشور و جهان همراه سازیم

 

 

i